Czy przydatne?

Herb miasta Białej Piskiej

Miasto Biała Piska: miasto w powiecie piskim, w woj. warmińsko-mazurskim, na Pojezierzu Ełckim, na południowy zachód od Ełku. 4000 mieszkańców. Dawna osada pruska Gajle [pruskie gajlis - biały], niemiecka nazwa Gehlen, miejscowa ludność mazurska używała nazwy Biała, która z czasem stała się urzędową jako Bialla; prawa miejskie w 1722; w 1938-45 Gehlenburg; od 1945 obecna urzędowa nazwa. Przemysł drzewny, spożywczy. Kościół z XVIII-XIX w. W okolicy rozległe lasy.

miasto Biała Piska
miasto Biała Piska

Województwo: warmińsko - mazurskie, Herby warmińsko - mazurskie


Miasto Biała Piska opis

Informacje z Białej Piskiej ludzie.