Czy przydatne?

Herb miasta Barda

Miasto Bardo: miasto w powiecie ząbkowickim, w woj. dolnośląskim, w przełomie Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie, na północ od Kłodzka. 3100 mieszkańców. Powstało w X w. jako gród obronny na ówczesnym pograniczu Śląska i Czech, w końcu XI w. wymienione jako Brido w czeskiej kronice Kosmasa; prawa miejskie od ok. 1300 do 1945. Do 1945 Wartha. Od 1954 status osiedla, w 1969 ponownie prawa miejskie. Przemysł papierniczy. Ośrodek kultu religijnego (maryjnego), cel pielgrzymek. Barokowy kościół Nawiedzenia NMP z XVII/XVIII w., w kościele najstarsza na Śląsku drewniana figurka Madonny z XIII w.; na Nysie Kłodzkiej kamienny most z XV w.

miasto Bardo
miasto Bardo

Województwo: dolnośląskie, Herby dolnośląskie


Miasto Bardo herb

Informacje z Barda ludzie.